The Hero – Người Hùng

198,000

Được viết bởi Rhonda Byrne, tác giả của các tác phẩm bán chạy nhất trên thế giới The Secret, The Power,… Hero – Người hùng là dự án gần đây nhất của bà cung cấp những kiến thức quan trọng cho thế giới.

TỪ ZERO ĐẾN HERO – MỘT TẤM BẢN ĐỒ BÍ MẬT DẪN ĐẾN MỘT CUỘC SỐNG GIÀU CÓ

SKU: THR

Product Description

Được viết bởi Rhonda Byrne, tác giả của các tác phẩm bán chạy nhất trên thế giới The Secret, The Power,… Hero – Người hùng là dự án gần đây nhất của bà cung cấp những kiến thức quan trọng cho thế giới.

TỪ ZERO ĐẾN HERO – MỘT TẤM BẢN ĐỒ BÍ MẬT DẪN ĐẾN MỘT CUỘC SỐNG GIÀU CÓ

Dâu là tiếng gọi từ thẳm sâu bên trong bạn và tại sao bạn vẫn chưa sống với lời mách bảo đó?

Hình dung rằng, nếu có một tấm bản đồ chỉ cho bạn từng bước – từng bước để đạt được mục tiêu của bạn từ ngay tại vị trí hiện tại của bạn đến vị trí mà bạn hằng mong muốn – và đó là cuộc sống mà bạn sinh ra để sống – thông minh, giàu có, mãn nguyện, một cuộc sống mà bạn từ mơ ước.

Vậy bạn đang sở hữu trong tay tấm bản đồ này. Hero – Người hùng là tấm bản đồ cho cuộc sống của bạn.

Bằng cách lần theo hành trình trở nên giàu có của mười hai người giàu có nhất trên thế giới ngày nay, bạn sẽ được học cách làm thế nào để sử dụng nguồn năng lượng tiềm ẩn bên trong để vượt qua những trở ngại và biến những điều không thể trở thành hiện thực. Bạn sẽ được truyền cảm hứng để tìm ra tiếng gọi từ bên trong bạ và bắt đầu thực hiện những bước đi đầu tiên hướng đến xây dựng một cuộc sống bạn hằng mong ước trong cuộc sống thực tại.

Trở thành người hùng mà bạn xứng đáng trở thành.

Gửi bình luận

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “The Hero – Người Hùng”