Sứ Mệnh Của Chúng Tôi Là Mang Niềm Vui Đến Cho Mọi Người

Triết lý và tầm nhìn của The Secret (Bí Mật) là mang niềm vui đến cho hàng tỷ người. Mang niềm vui đến cho thế giới, Bí Mật tạo ra sự thay đổi cuộc sống thông qua các công cụ như sách, phim và các phương tiện truyền thông khác. Với mỗi phương tiện được tạo ra từ Bí Mật, chúng nhắm đến việc chia sẻ những kiến thức này một cách chân thực, đơn giản và thực tiễn, và qua đó sẽ tạo ra sự thay đổi cuộc sống của mọi người.

ĐƯA BẢN VIỆT ĐI KHẮP THẾ GIỚI

PHÁT HÀNH TRÊN 03 TRIỆU BẢN

PHIÊN BẢN DỊCH BÁN CHẠY NHẤT

PHỔ BIẾN TẠI 64 TỈNH THÀNH