Chúng tôi thường xuyên tổ chức các chương trình Webinar “Hiểu về Luật Hấp Dẫn” nhằm giúp mọi người có khái niệm và biết cách vận dụng quy luật này trong cuộc sống hàng ngày. Chương trình được thực hiện miễn phí

Mỗi tháng, chúng tôi có chương trình thực hành 28 ngày Phép Màu Lòng Biết Ơn Miễn Phí – Chương trình sẽ mang đến cho bạn Phép Màu về Sức Khoẻ, Phép Màu về Tài Chính & Phép Màu về Những Mối Quan Hệ Tốt Đẹp.

Mọi người cũng được học cách thức để ứng dụng Luật Hấp Dẫn để có cuộc sống hòa hợp, bình an và hạnh phúc. Nếu bạn muốn tham dự, click vào nút bên dưới để đăng ký tham gia khóa huấn luyện.