Chúng tôi thường xuyên tổ chức các chương trình Webinar “Hiểu về Luật Hấp Dẫn” nhằm giúp mọi người có khái niệm và biết cách vận dụng quy luật này trong cuộc sống hàng ngày. Chương trình được thực hiện miễn phí

Bạn muốn tham dự, vui lòng click vào ô bên dưới để đăng ký nhận thông tin về chương trình.

Mỗi tháng, chúng tôi dành thời gian 03 ngày tập trung để hướng dẫn mọi người có cơ hội hiểu thấu đáo về Luật Hấp Dẫn và biết vận dụng cụ thể vào các khía cạnh của cuộc sống như Tiền bạc, Sức khỏe, Mối quan hệ.

Mọi người cũng được học cách thức để ứng dụng Luật Hấp Dẫn để có cuộc sống hòa hợp, bình an và hạnh phúc.

Nếu bạn muốn tham dự, click vào nút bên dưới để đăng ký tham gia khóa huấn luyện.

(Do khóa này được đào tạo tập trung nên chúng tôi có thu phí tổ chức là 1.000.000đ/người)